Радехівська районна рада
Радехівський район, Львівська область

Антикорупційні програми органів влади

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNDP+GOVANTICOR101+2019_T1/about

ПРОГРАМА КУРСУ

Тиждень 1. Блок 1

 

 1. Вступ до курсу.
 2. Загальні положення про антикорупційні програми органів влади.
 3. Організаційно-підготовчі заходи до проведення оцінки корупційних ризиків.
 4. Форми участі представників громадськості, експертів у проведенні оцінки корупційних ризиків в діяльності органів влади, а також підготовки їх антикорупційних програм.

 

Тиждень 2. Блок 2

 

 1. Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків та класифікація корупційних ризиків.
 2. Формальне визначення корупційних ризиків та їх класифікація.
 3. Оцінка корупційних ризиків.
 4. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

 

Тиждень 3. Блок 3

 

 1. Практичні аспекти підготовки антикорупційної програми.
 2. Розгляд антикорупційної програми Національним агентством.
 3. Прийняття рішення щодо антикорупційної програми.
 4. Підведення підсумків та післямова.

ПРО КУРС

Динамічний розвиток превентивного антикорупційного механізму в діяльності органів влади із впровадженням антикорупційних програм – серед ключових передумов створення цього курсу. Антикорупційні програми органів влади мають стати програмними відомчими документами, що передбачають поступове усунення шляхів виникнення корупції в їх діяльності.

Єдиним ефективним кроком мінімізації корупції є встановлення справедливих та зрозумілих всім «правил гри», побудова системи балансів та противаг, невідворотність покарання профілактичного характеру.

Аби протидіяти такому надзвичайно шкідливому та небезпечному явищу як корупція, першочергово необхідно визначити причини (чинники, фактори, умови) її виникнення.

Практичне впровадження антикорупційних програм органами влади протягом 2017 року та січня – листопада 2018 року засвідчило наявність проблемних питань стосовно процесу оцінки корупційних ризиків та розробки заходів щодо їх усунення.

Метою курсу є інформаційно-методичне забезпечення посадових осіб органів влади, експертів та представників громадськості, які безпосередньо залученні до згаданих процесів.

Крім того, розробники курсу розраховують одержати зауваження та пропозиції зацікавлених осіб щодо удосконалення нормативної та методологічної бази з питань організації оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм.

Цей курс розрахований на працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, до безпосередніх обов’язків яких належить розробка антикорупційних програм органів влади, на представників громадськості та експертів, які збираються долучитися до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади.

Нагадаємо, що антикорупційні програми приймаються в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (Адміністрація Президента, Апарат Верховної Ради, Секретаріат Кабінету Міністрів, Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Національний банк, Рахункова палата, Центральна виборча комісія), обласних радах та обласних державних адміністраціях, Київській міській державній адміністрації та Київській міській раді, державних цільових фондах, Вищій раді правосуддя, міністерствах та інших органах.

Що таке антикорупційна програма органу влади та які її складники? Що таке корупційні ризики, як їх виявляти та усувати? Як долучитися до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади? Відповіді на ці та інші питання ви отримаєте під час проходження курсу.