Радехівська районна рада

Декларації про доходи

Відомості декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2015 рік
Климочко Марія Степанівна – голова Радехівської районної ради

4.Члени сім’ї декларанта – Слободян Р. С.
Розділ ІІ. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: декларанта – 58999; членів сім’ї – 32072;
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) декларанта – 57040; членів сім’ї – 30598;
10. Матеріальна допомога : декларанта – 1959; членів сім’ї – 1474;
ІІІ. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
23. Земельні ділянки 17126,0 кв.м.;
24. Житлові будинки 102,4 м2.

 

Відомості декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2015 рік
Кутенський Василь Григорович – заступник голови Радехівської районної ради

4. Члени сім’ї декларанта – Кутенська Л. Я. - дружина
Розділ ІІ. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: декларанта – 87392.38; членів сім’ї – 69799,38;
6. Заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) декларанта – 57457,78; членів сім’ї – 53955,58;
10. Матеріальна допомога : декларанта – 1986,60; членів сім’ї – 1986,60;
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна : декларанта – 27948,00, членів сім’ї – 13857,20;
ІІІ. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
23. Земельні ділянки 0,08 га.;
25. Квартири 22 м.кв.
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
29. Земельні ділянки – 0,04 га, 0,10 га;
30. Житлові будинки - 150 м.кв.
31. Кваритири – 21 м. кв;, 22 м. кв;
Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби
35. Автомобілі легкові – Caddy W 1.9 см. Куб. – 2004р.
Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна – 6000
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна – 7000.