Радехівська районна рада
Радехівський район, Львівська область

конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Радехівської районної ради Львівської області.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

      На виконання рішення Радехівської районноїї ради ХХХVІІ позачергової сесії  VІІ скликання № 478 від 31.08.2020 р. « Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Радехівської районної ради Львівської області» оголошується конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Радехівської районної ради Львівської області.

Найменування і місцезнаходження установи

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Радехівської районної ради Львівської області

м.Радехів , пр.Відродження, 16

Найменування посади та умови оплати праці

Директор комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Радехівської районної ради Львівської області.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, директору нараховується заробітна плата відповідно до чинного законодавства України, виходячи з установленого директору відповідного тарифного розряду, але не менше, ніж це встановлено Єдиною тарифною сіткою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також Наказом Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», з урахуванням економічного і фінансового становища закладу.

Додатково, за рішенням Засновника, у межах наявних коштів на оплату праці можуть виплачуватись надбавки, доплати та премії відповідно до чинного законодавства України.

Директору надається щорічна основна відпустка тривалістю 42 календарних днів. 

Відповідно до чинного законодавства при наданні щорічної основної відпустки директору виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Директору можуть бути встановлені інші умови матеріального забезпечення, що не заборонені чинним законодавством.

Вимоги до директора ЦПРПП

Взяти участь у конкурсі може особа, яка є громадянином України, вільно володіють державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково – педагогічної роботи не менше п’яти років, доcвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) подають до конкурсної комісії такі документи: 
• копію паспорта громадянина України;
• письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

. копію трудової книжки;
• копію (копії) документа (документів) про освіту;
• згоду на збір та обробку персональних даних;
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати інші документи.

Кінцевий строк  і місце подання документів для участі в конкурсі

Кінцевий строк  подання документів: 09 вересня 2020 року 
Документи подаються в Радехівську районну раду за адресою: м. Радехів, пр. Відродження, б.3.

Етапи конкурсу

І етап : з 03 вересня по 09 вересня 2020 р.
• приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
ІІ етап : 10 вересня 2020 р.
• попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;
ІІІ етап : 10 вересня 2020 року проведення конкурсного відбору:
• представлення стратегії розвитку Центру професійного розвитку педагогічних працівників та її оцінювання;
проведення співбесіди та визначення її результатів;
визначення переможця конкурсу для зайняття вакантної посади. 
Дата та місце початку конкурсного відбору:03  вересня 2020 року;  м.Радехів, пр..Відродження ,3 приміщення Радехвіської районної ради)
ІV етап: 10 вересня 2020 року .визначення переможця конкурсу 
• оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Радехівської районної ради та
комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Радехівської районної ради Львівської області. •призначення переможця конкурсу на посаду та укладання з ним строкового трудового договору (контракту). 

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається Радехівською районною радою  • Кутенський Василь Григорович тел.4-10-41


Звертатись за адресою: м. Радехів, пр..Відродження,б.3
E-mail: radekhiv_rada @ukr.net 


З повним пакетом документів щодо умов та проведення конкурсу на посаду директора можна ознайомитися м.Радехів, пр..Відродження ,3 приміщення  приймальні Радехвіської районної ради.

Радехівська районна рада