Радехівська районна рада

Оголошується набір кандидатур у присяжні для місцевих загальних судів Львівської області

Переглядів: 67

Оголошується набір кандидатур у присяжні для місцевих загальних судів Львівської області

 

Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини третьої статті 64, статті 65 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи подання Територіального управління державної судової адміністрації України в Львівській області від 08.09.2020           вх № 02-3832; беручи до уваги незатвердження списків присяжних місцевими радами в повному обсязі; з метою забезпечення належного здійснення судочинства місцевими загальними судами Львівської області:

         Оголошується набір для осіб, що виявили бажання бути присяжними в місцевих загальних судах Львівської області і постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду:

 

- Радехівський районний суд у кількості 20 осіб;

 

Термін подачі документів кандидатами в присяжні - 30 календарних днів з моменту оприлюднення розпорядження.

Порядок набору кандидатів у присяжні для місцевих загальних судів Львівської області

1. Присяжним є громадянин України, якого у випадках, визначених процесуальним законом, залучають до здійснення правосуддя, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя.

2. Обов’язки присяжних:

2.1. Своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати й вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства.

2.2. Дотримуватися правил суддівської етики.

2.3. Виявляти повагу до учасників процесу.

2.4. Не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.

2.5. Виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

3. Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, якщо інше не визначено законом. Особа, внесена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

4. Не можуть бути присяжними особи:

4.1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.

4.2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного засідателя, присяжного.

4.3. Які мають незняту чи непогашену судимість.

4.4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції.

4.5. На яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

4.6. Які досягли шістдесяти п’яти років.

4.7. Які не володіють державною мовою.

 5. Подані кандидатами документи розглядає постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, регламенту, правоохоронної та антикорупційної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем у порядку черговості надходження поданих заяв і формує списки присяжних.

6. Сформовані списки присяжних для місцевих загальних судів Львівської області розглядає Львівська обласна рада згідно з Регламентом Львівської обласної ради VII скликання.

7. Львівська обласна рада не несе відповідальності за достовірність поданої кандидатами інформації.

8. Перевірку достовірності поданої інформації має право здійснити Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області після затвердження списків присяжних Львівською обласною радою.

9. Львівська обласна рада скеровує рішення про затвердження списків присяжних до Територіального управління державної судової адміністрації України у Львівській області для використання в роботі.

10. Перелік документів для кандидатів у присяжні:

10.1. Заява за зразком згідно з додатком.

10.2. Копія паспорта громадянина України.

10.3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

11. Особа подає документи до Львівської обласної ради за адресою: вул. Винниченка, 18, м. Львів.

12. Заяву кандидата в присяжні можна відкликати до моменту прийняття рішення Львівської обласної ради.

13. У разі недостатньої кількості кандидатів у присяжні Львівська обласна рада затверджує списки, беручи до уваги наявну кількість поданих заяв.« повернутися до списку новин