Радехівська районна рада
Радехівський район, Львівська область

Тести на знання Законодавства України щодо подолання та протидії корупції

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

 1. Обмеження  спільної роботи близьких осіб не поширюється на:

а) державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

б) Суддів Конституційного Суду України, інших професійних суддів;

в) посадових осіб міжнародних організацій;

г) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), гірських населених пунктах.

 

 1. Ознакою корупційного правопорушення є:

а) діяння, що містить ознаки корупції;

б) загальний суб’єкт діяння, що містить ознаки корупції;

в) наявність неправомірної вигоди;

г) виключно майновий характер.

 

 1. Особи, винні у порушенні антикорупційного законодавства, несуть юридичну відповідальність:

а) адміністративну, дисциплінарну, кримінальну;

б) кримінальну та адміністративну;

в) кримінальну, дисциплінарну, цивільно-правову;

г) кримінальну, адміністративну, цивільно-правову.

 

 1. Основною метою державної політики у запобіганні корупції є:

а) посилення санкцій за порушення антикорупційного законодавства;

б) запровадження додаткових покарань за порушення антикорупційного законодавства;

в) створення дієвої системи шляхом виявлення та подолання передумов і наслідків корупції, викриття корупційних діянь та обов’язкової відповідальності винних у їх вчиненні;

г) створення дієвої системи шляхом збільшення суб’єктного складу корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 

 1. Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення не є:

а) державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

в) посадові особи юридичних осіб публічного права;

г) фізичні особи.

 

 1. Формування та реалізацію державної антикорупційної політики здійснює:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національне антикорупційне бюро;

в) Генеральний прокурор України;

г) Національне агентство з питань запобігання корупції.

 

 1. До спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції відносяться:

а) органи прокуратури;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Служба безпеки України;

г) Національний антикорупційний комітет.

 

 1. До обмежень у сфері використання службового становища Закон України «Про запобігання корупції» відносить:

а) заняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю;

б) заборону щодо безпосереднього або через інших осіб одержання дарунків від юридичних або фізичних осіб;

в) використання державного чи комунального майна в приватних інтересах;

г) обов’язок надання несвоєчасної, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до закону.

 

 

 1. До заборон для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо одержання подарунків відноситься:

а) приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність;

б) одержувати подарунки від особи, яка перебуває у підпорядкуванні такої особи;

в) одержувати подарунки від близьких осіб;

г) одержувати подарунки як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

 

 1. Предметом хабара може визнаватися:

а) послуги, що не мають майнового характеру;

б) надання престижної роботи;

в) майно, право на нього та будь-які дії майнового характеру;

г) пільги та переваги немайнового характеру.

 

 1. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснює:

а) Національне антикорупційне бюро;

б) Національне агентство з питань запобігання корупції;

в) керівництво установи, підприємства, організації;

г) органи прокуратури.

 

 1. Повна перевірка декларацій здійснюється протягом:

а) 30 днів з дня подання декларації;

б) 60 робочих днів з дня подання декларації;

в) 90 днів з дня подання декларації;

г) 90 робочих днів з дня подання декларації.

 

 1. Спеціальна перевірка проводиться стосовно:

а) осіб, які претендують на заняття відповідного становища;

б) кандидатів у депутати місцевих рад;

в) кандидатів на посади міських, сільських, селищних голів;

г) громадян, які призиваються на військову службу.