Радехівська районна рада

тестові завдання

1.

Тестові завдання

   1. Коли була прийнята Постанова Кабміну про затвердження Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників?

  2. Хто є засновником центру професійного розвитку педагогічних працівників?

  3. Хто розробляє та затверджує установчі документи центру професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до вимог законодавства?

 

    4. Хто затверджує посадові інструкції працівників центру?

      5. Хто затверджує штатний розпис центу?

   6. У якій статті Конституції України визначено гарантування державою доступності та безоплатності освіти?

  7. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

  

   8. Хто затверджує статут закладу освіти?

   9. Що містить освітня програма?

      10. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

   11. Що належить до обов"язків засновника закладу освіти?

   12. Що належить до органів управління у сфері освіти?

   13. За якої умови юридична особа має статус закладк освіти?

   14. Хто здійснює психологічне забезпечення у закладах освіти?

   15. Коли був прийнятий закон "Про освіту"?

   16. Коли був прийнятий закон "Про повну загальну середню освіту"?

   17. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрямки модернізації та пріоритетні завдання розвитку освіти в Україні?

   18. Що таке інклюзивна освіта?

      19. Які обов"язкові складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти?

   20. Що неохідно розуміти під гуманізацією освіти?

   21. На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа"?

      22. З якою метою створюється центр професійного розвитку педагогічних працівних?

   23.   Хто здійснює управління закладом освіти?

      24. Хто затверджує навчальні плани ЗНЗ?

      25. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

      26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?

   27. Що означає якість освіти?

   28. Яка освіта вважається спеціалізованою?

  

   29. Що визначає стандарт освіти?

      30. Якими є типові ознаки булінгу?

   31. Хто є учасником освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти?

   32. Хто здійснює управління центром професійного розвитку педагогічних працівників?

 

   33. Хто затвержує штатний розпис центру професійного розвитку педагогічних працівників?

   34. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

   35. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

   36. Хто обирає вид, форму та суб"єкта підвищення кваліфікації?

   37. Ким утворюється центр професійного розвитку педагогічних працівників?

   38. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу загальної середньої освіти?

   39. Хто затверджує стратегію розвитку центру професійного розвитку педагогічних працівників та план роботи?

   40. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?

   41. На який термін укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

  

   42. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

   43. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?

   44. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

   45. Якими документами керується центр професійного розвитку у своїй діяльності?

   46. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

   47. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу здобувача освіти?

   48. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

   49. Якими є форми державного нагляду у сфері загальної середньої освіти?

   50. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?